Algemene voorwaarden Heems sinds 1822 BV

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle orders en verzendingen tussen Heems sinds 1822 bv en zijn klanten via de online shop www.heems.nl.

Bestelproces, afsluiten van overeenkomsten, beperkte hoeveelheid 

Bestelproces

Heems sinds 1822 bv biedt zijn klanten een groot aanbod voor alle zaken omtrent aquarium producten aan. Door het klikken op de producten of productbeschrijvingen kan de klant navigeren naar de product details, bijvoorbeeld details in verband met het product design, afmetingen of smaak. Het product wordt in een virtuele winkelwagen geplaatst door de gewenste hoeveelheid aan te geven en vervolgens op het symbool van de winkelwagen te klikken.Door het klikken op het “winkelwagen” icoon, in de rechter bovenhoek van de website, kan de klant navigeren naar een overzicht van producten in de virtuele winkelwagen en waar nodig aanpassingen maken.Als de klant geen verdere producten wenst toe te voegen aan de online winkelwagen kan het afhandelen van de bestelling worden vervolgd via de “Bestelling verzenden” knop. Geregistreerde klanten kunnen hier hun naam en wachtwoord invullen om automatisch hun opgeslagen informatie te gebruiken voor deze bestelling. Als een klant nog niet geregistreerd is, kan deze zich hier ook aanmelden of de bestelling afronden zonder zich te registreren. In dit geval moet de klant het adres en de bestelinformatie invullen op de volgende pagina.Door vervolgens te klikken op de knop “Verder”, komt de klant bij het “Overzicht”. De klant heeft hier een overzicht van zijn of haar bestelling met details over de prijs (inclusief de BTW) en details over de verzending en de kosten.De bestelling wordt geplaatst door te klikken op de knop “Bestelling plaatsen”. Dit wil zeggen dat een bindende bestelling is geplaatst.

Afsluiten van overeenkomsten

De afbeeldingen van het assortiment in de online shop zijn illustratief en bedoeld om de klant een beeld te geven van het product; deze zijn niet bindend. De klant maakt een bindende bestelling door een koopovereenkomst aan te gaan wanneer deze het bestelproces afrondt door te klikken op de knop “Bestelling plaatsen”. De klant krijgt vervolgens automatisch een bevestiging en een kwitantie van de bestelling via e-mail ‘orderbevestiging’. Deze orderbevestiging houdt geen verband met de acceptatie van de bestelling. De overeenkomst met Heems sinds 1822 bv wordt alleen bevestigd als Heems de bestelde producten naar de klant verzendt en de klant een e-mail ontvangt met bevestiging ‘verzendbevestiging’.

Beperkte hoeveelheid

De aangeboden producten worden alleen verkocht in normale huishoudelijke hoeveelheden en alleen aan personen die een leeftijd hebben bereikt waarin ze bekwaam zijn om een legale transactie aan te gaan.

Prijzen en verzendkosten

Prijzen

Alle prijzen zijn inclusief BTW en andere prijselementen; deze prijzen moeten worden verhoogd met eventuele verzendkosten die van toepassing zijn.

Verzendkosten

Heems sinds 1822 bv levert in Nederland zijn bestellingen portovrij vanaf een bestelwaarde van €50,-
 • In de gevallen van een bestelwaarde van minder dan €50,00, rekent Heems sinds 1822 bv verzendkosten van € 5.60 ex btw
  • maximale per volume per pakket is: 150 liter
  • maximale afmetingen per pakket: L80cm x B50cm of H50cm
  • maximaal gewicht per pakket: 20 kilo
Bij afwijkingen op boven genoemde specificaties worden toeslagen in rekening gebracht.
 • Verzendkosten naar buitenland ex de btw is het volgende:
  • van Nederland naar België €8,92
  • van Nederland naar Luxemburg €11,14
  • van Nederland naar Duitsland €6,71
 •  Bij afwijkingen in afmetingen, volume of gewicht is het volgende:
  • Pakket groter dan afmetingen (80 x 50 cm), volume (150 liter) of gewicht ( 20 kg) €3
  • Pakket groter dan afmetingen 180cm x 100cm x 50cm en maximaal  240cm x 100cm x 200cm of tussen de 31,5 kg en 50 kg  €25

Verzending 

Tenzij anders vermeld in de bestelling, is de levertijd 2-3 dagen. Een pakket wordt standaard geleverd met DHL. Meer informatie over de verzending vindt u hier.In het geval dat de bestelde producten niet op voorraad zijn zal Heems sinds 1822 bv hier contact met U over opnemenIn het geval dat Heems sinds 1822 bv niet in staat is om te leveren, omdat de bestelde producten niet aan Heems sinds 1822 bv zijn geleverd door eigen leveranciers, mag Heems sinds 1822 bv zich zonder schuld terugtrekken uit de overeenkomst. In een dergelijk geval zal Heems sinds 1822 bv de klant informeren en een vergelijkbaar alternatief aanbieden. Als een vergelijkbaar product ook niet beschikbaar mocht zijn of als de klant het alternatief niet wil bestellen, zal Heems sinds 1822 bv het betaalde bedrag terugstorten naar de klant.Bestellingen met grotere omvang of zwaarder gewicht zullen hogere kosten aan verbonden zijn. Dit gaat in overleg met de klantIn het geval van beschadiging tijdens de verzending, moet contact worden opgenomen met de Heems sinds 1822 bv. Als resultaat heeft Heems sinds 1822 bv de optie om een klacht in te dienen bij de bezorger over de geleden schade. Als de klant niet in staat is om informatie te verschaffen over de schade die is opgelopen tijdens het transport, zal dit geen enkel effect hebben op de garantierechten van de klant.

Herroepingsrecht 

Particuliere klanten (consumenten) hebben het recht binnen veertien dagen te annuleren. Een consument is een natuurlijk persoon die een legale transactie aangaat met een bedoeling die niet toe te schrijven is aan hun commerciële noch zelfstandige beroepsactiviteit. De volgende regelgeving is van toepassing op annulering en de uitzonderingen van annuleringsrecht. Als klanten nog andere vragen hebben over annulering, kunnen ze contact opnemen met de Heems sinds 1822 bv
 • Instructies voor annulering
 • Herroepingsvoorwaarden
 • Herroepingsrecht
U heeft het recht, om de overeenkomst binnen veertien dagen zonder opgave van redenen te herroepen. De periode van herroeping is veertien dagen vanaf de dag dat u of een andere door u benoemde derde, die niet de vervoerder is, de laatste goederen in bezit heeft genomen.Om gebruik te maken van uw herroepingsrecht, moet u ons (Heems sinds 1822, Havenstraat 49, 2102 LB Heemstede) door middel van een eenduidige verklaring (bijvoorbeeld een brief of e-mail) over uw annulering van de overeenkomst informeren. U kunt hiervoor ook het bijgevoegde Herroepingsformulier gebruiken.Voor handhaving van het herroepingsrecht is het belangrijk dat u de mededeling over het annuleren van de overeenkomst voor het eindigen van de termijn indient.

Gevolg van retour

Als u de overeenkomst annuleert, zullen we de betaling die we van u hebben ontvangen, inclusief verzendkosten (met uitzondering van extra kosten, die voortvloeien uit het feit dat u een ander type van levering hebt gekozen dan de door ons aangeboden, voordeligste standaardlevering), onverwijld en uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag dat we uw mededeling, van herroeping van de overeenkomst, hebben ontvangen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij dezelfde betaalmethode (wanneer mogelijk), als u bij de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij anders uitdrukkelijk met u is overeengekomen. In geen geval worden u kosten in rekening gebracht omtrent de terugbetaling. We kunnen de restitutie weigeren, totdat we de goederen retour gekregen hebben of tot u heeft aangetoond dat u de goederen retour heeft gezonden. Tevens dienen de producten en de verpakkingen in goeie en originele staat terug worden gezonden.  Afhankelijk van welke van deze twee het eerst plaatsvindt.De termijn is gehandhaafd, als u de goederen voor het verstrijken van de termijn van veertien dagen heeft retour gezonden. Heems sinds 1822 bv draagt geen kosten voor de retourzending van de goederen.U bent verantwoordelijk voor een mogelijk waardeverlies van de goederen als dit waardeverlies aan u te wijten is. U mag het product uiteraard inspecteren op eigenschappen en gebruik.

Uitzonderingen van herroepingsrecht

Het herroepingsrecht gaat niet op in geval van de verzending van goederen die:
 • niet vooraf worden geproduceerd en de individuele selectie of de vaststelling door de consument belangrijk is voor de productie van de goederen, of goederen die duidelijk op de persoonlijke wensen van de consument zijn gericht. Goederen die snel bederven of goederen met een nog korte uiterste verkoopdatum.
 • niet geschikt zijn voor retournering met als reden, bescherming van gezondheid of hygiëne als de verzegeling is verbroken na de levering.
 • na levering onafscheidelijk gemengd zijn met andere goederen.

Retourformulier

Als u de overeenkomst wilt annuleren, maak dan gebruik van het Retourformulier.

Garantie 

De wettelijke garantie is van toepassing.

Betaalmethoden  

Goederen kunnen worden betaald met iDeal. Heems sinds 1822 bv heeft het recht om in individuele gevallen of afhankelijk van de door de klant gekozen bezorgmethode bepaalde betaalmethoden te accepteren.

Privacy 

Heems sinds 1822 bv neemt de bescherming van de privacy van klanten erg serieus. De privacyverklaring kan hier worden bekeken.

Slotbepalingen 

Mochten bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden ongeldig of ontoepasbaar zijn of worden, zal de geldigheid of uitvoerbaarheid van de andere bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden niet worden aangetast. Het Nederlandse recht is van toepassing wanneer de Europese wetgeving niet toereikend is voor de kwestie. Deze keuze van de wetgeving geldt alleen voor zover de verleende bescherming niet wordt ingetrokken door dwingende bepalingen van de wetgeving van het land waarin de klant zich op het moment van zijn bestelling bevindt.”Deze Algemene voorwaarden zijn vastgelegd op en geldig vanaf 19 februari 2016