Onderhoud van een gezelschapsaquarium

Informatie en advies over het dagelijkse, wekelijkse en twee wekelijkse onderhoud

Tips voor het onderhoud van een gezelschapsaquarium. Onder een gezelschapsaquarium verstaan we een decoratief aquarium waarin op biologisch verantwoorde wijze een verscheidenheid aan planten en vissen uit diverse delen van de wereld wordt verzorgd.

Dagelijkse onderhoud

Dagelijks onderhoud bestaat uit:

 1. Het controleren van de temperatuur. Deze moet tussen 24 °C en 26 °C zijn.
 2. Het filter nazien of deze nog goed en optimaal werkt.
 3. De gezondheid van de vissen controleren; let hierbij op de doorzichtigheid van de vinnen, of de vinnen en vooral de staartvin niet aan elkaar kleven (knijpstaart), of er geen witte puntjes op de vissen aanwezig zijn en of ze wel actief zwemmen. Ook is het vaak zo als ze ziek zijn dat ze niet lekker en snel eten.
 4. De verlichting nakijken. Deze moet ongeveer 12 uur per dag branden, eventueel met een middagpauze.
 5. Het voeren van de vissen. Het beste kunt u de vissen voeren met granulaatvoer, dit vervuilt het water het minst en wordt beter door de vissen gegeten. Dit droogvoer kunt u het best in een voederring doen, dit voorkomt dat het zich over het hele wateroppervlak verspreidt.
 6. Het geven van de dagelijkse plantenmest en de daarbij behorende CO2 bemesting.
Onderhoud van het aquarium

De controle gebeurt meestal ’s avonds en in het weekend. Zorg er dan ook voor dat er altijd geneesmiddelen in huis zijn om zieke vissen te kunnen behandelen.

Wekelijks onderhoud

Wekelijks onderhoud bestaat uit:

 1. Het schoonmaken van de ruiten.
 2. Filter nakijken en zonodig reinigen.
 3. Het bodemvuil afhevelen. Als er teveel bodemvuil aanwezig is, kan het zijn dat er teveel gevoerd wordt of het filter heeft een te kleine pompcapaciteit, waardoor het filter te snel vervuilt.
 4. Het inkorten van snelgroeiende planten en het verwijderen van oude en lelijke bladeren.
 5. Als de planten er niet fris bij staan, kan het zijn dat de bladeren begroeid zijn met alg. Het aanschaffen van twee soorten algeneters is dan verstandig. Deze soorten zijn Otocinclus affinis/vittatus en Epalzeorhynchus siamensis. Deze soorten kunnen goed samen gehouden worden en voorkomen een teveel aan alg.
Algexit - algenplaag
Otocinclus vittatus

Gebruik voor een optimale plantengroei een goede bemesting voor uw aquariumplanten!

Twee wekelijks onderhoud

Twee wekelijks onderhoud bestaat uit:

 1. Het gedeeltelijk verversen van het aquariumwater. Hierbij moet u zeker een kwart tot een derde van het aquariumwater vervangen en tevens het bodemvuil afhevelen. Dit voorkomt dat het aquariumwater wordt vervuild met nitraten (NO3) en fosfaten (PO4). Dit zijn afvalstoffen die algvorming of verbranding van planten kunnen veroorzaken.
 2. Reflectoren en glazen stabilisatiestrips schoon maken, dit voorkomt een hoop lichtverlies in het aquarium.
 3. Het verwijderen van eventuele slakken, zij kunnen een bedreiging zijn voor een mooie plantengroei.
Water verversen van een aquarium
Slakken

Gebruik bij het verversen van het aquariumwater een waterverbeteringsmiddel dat agressief leidingwater onmiddellijk verandert in visvriendelijk aquariumwater.