Bij de aanschaf van vissen en garnalen is het altijd van belang dat u de onderstaande punten in acht neemt. Of u nu van plan bent één vis of meerdere vissen te kopen, vissen van een paar dubbeltjes of van tientallen euro’s.

  1. Watertemperatuur. De ideale watertemperatuur van uw aquarium is 25° – 26° C voor tropische vissen.
  2. Ziekten. Indien er ziekten in uw aquarium zijn of als er de afgelopen periode regelmatig vissen dood gegaan zijn, zorg dan eerst voor een “gezond” aquarium voor u nieuwe vissen aanschaft.
  3. Nitrietgehalte van het water. Zorg ervoor dat u aquariumwater niet een te hoog nitrietgehalte bevat, daar dit schadelijk is voor de vissen. Nitriet ontstaat bij de afbraak van diverse stoffen zoals ontlasting van de vissen en voedselresten.
    Controleer het nitrietgehalte met een Nitriet test (NO2 test).

Het vervoer van uw nieuwe tropische vissen. Als gevolg van onzorgvuldig transporteren kunnen er nogal wat problemen ontstaan met uw vissen. Neem voor wat betreft het transport van uw vissen de volgende regels in acht.

  1. Onze medewerker, die de vissen vangt, bepaalt samen met u hoeveel vissen er in het transportzakje gaan. De grootte, de aard van de vissen en de afstand tussen onze winkel en uw aquarium bepalen het aantal vissen in het zakje.
  2. Om de kans op beschadigen en stress van de vis zo klein mogelijk te houden moet u de papieren zak of de transportdoos onderweg niet verwijderen.
  3. Als u de vissen vervoert, dient u er voor te zorgen dat het water onderweg niet afkoelt.
  4. Als laatste maar zeker niet het minst belangrijke is de tijd die u er over doet om van onze winkel naar uw aquarium te komen. Ga direct naar huis om uw vissen los te laten.

Acclimatiseren van de gekochte vissen.

Eenmaal bij uw aquarium aangekomen doet u het licht uit en laat u de gesloten zak met vissen ongeveer 20 minuten op het aquariumwater drijven om er voor te zorgen dat de temperatuur in de zak het zelfde wordt als de temperatuur van het water. Hierna het zakje openen en enige malen aquariumwater toevoegen zodat de vis zich langzaam aan het nieuwe water kan aanpassen. De vissen langzaam los laten door ze zelf uit het zakje te laten zwemmen en het licht weer aan doen.

Controle.

U zult de eerste dagen de vissen goed moeten contoleren. Let vooral op de vinnen, de huid en het gedrag van zowel de nieuwe als de oude vissen. Deze controle is nodig omdat bij het verplaatsen van de vissen de kans op ziekten, ondanks alle voorzorgsmaatregelen, altijd aanwezig is.

Mocht u ondanks alle bovenstaande informatie nog vragen hebben, dan kunt u altijd contact opnemen met een van onze aquariumspecialisten.