Het water in een koudwateraquarium

Vul het aquarium of de kom met kraanwater met een temperatuur van zijn omgeving (ongeveer 20 graden Celsius). Controleer dit met een thermometer.

Verschoon het water 1 maal in de week of zodra het water troebel wordt. Gebruik hierbij een waterverbeteringsmiddel, bijvoorbeeld Tetra aquasafe voor de koudwatervissen, dat agressief leidingwater onmiddellijk verandert in visvriendelijk water.

Zet een emmer water de dag voor u gaat verschonen klaar in de kamer waar de goudvissen ook staan, het water is dan van dezelfde temperatuur.

De bodembedekking

Grind, gekleurde steentjes, knikkers enz., worden gebruikt als bodembedekking in het aquarium of de kom. Voordat deze steentjes gebruikt mogen worden, dienen ze eerst goed schoon gespoeld te worden.

De beplanting

De waterplanten geven zuurstof af voor de vissen en helpen bovendien mee het water schoon te houden. De te gebruiken waterplanten zijn: cabomba, waterpest of penningkruid.
Verzwaar de plantjes met het zgn. loodband of koop ze in een terracotta potje zodat de planten rechtop in het water staan en niet drijven, waardoor ze beter kunnen functioneren.

De vissoorten

Diverse soorten goudvissen zijn de enige vissen die u probleemloos in een koudwateraquarium of kom kunt houden. Andere soorten vissen vinden wij niet geschikt, daar deze niet tegen de lagere temperaturen kunnen zoals die in een koudwateraquarium of vissenkom kunnen voorkomen.

Het voeren

Voer 1 maal per dag, geef zoveel dat de vissen het binnen enkele minuten op kunnen eten en er geen voer op de bodem terecht komt. Voer geen vlokkenvoer maar korrels omdat u deze beter kunt doseren. Geef 4 of 5 korrels per dag per vis.

De mini oxidator

De mini oxidator is een zuurstofbron die er voor zorgt dat uw aquarium langer helder en schoon blijft door constant zuurstof aan het water toe te voegen. Een makkelijk hulpmiddel voor een schoon koudwateraquarium.