Hoe kan ik een nitrietpiek voorkomen?

Is een nitrietpiek te overzien, kan sera Nitrit-minus preventief ingezet worden – bijv. in de inloopfase om de dag tussen de 5de en de 15de dag. Een regelmatige controle van de nitrietwaarde geeft aan, of de nitrietpiek voorbij is. In het algemeen is een controle van de waterwaarden te adviseren, om eventuele veranderingen op tijd te zien en er tegenin te kunnen gaan. Al kleine veranderingen (meer vissen, te veel voeder gegeven, sterke plantengroei) kunnen ertoe leiden, dat de bacteriën overbelast zijn, het aanvallende nitriet daardoor niet snel genoeg afgebouwd wordt en de nitrietwaarde in het water omhoog gaat. Voor een snelle controle van de waterwaarden is de sera Quick test geschikt. Als vastgesteld wordt, dat de waarden niet in orde zijn, kunnen de gedetailleerde afwijkingen met behulp van de verschillende druppeltests van sera opgespoord worden.

Stikstofkringloop in de inloopfase met sera Nitrit-minus

  1. organische substanties
  2. ammoniak / ammonium
  3. nitriet
  4. nitraat
  5. filterbacteriën
  6. met sera Nitrit-minus
  7. organische amine